• Português
  • Українська
  • Español
  • Français
  • English

Факультет підготовки іноземних громадян

Вінницького національного медичного університету ім. М. і. Пирогова

Звернення ректора

rector 

 

Шановні абітурієнти!

Ви обрали університет, якому виповнилося більше 90 років з часу його заснування. Щорічно у червні колектив університету відзначає річницю з нагоди надання статусу національного.

Впродовж багатьох років з різних показників в роботі університет займає одне з провідних місць серед медичних вузів України. З його матеріальною базою, навчанням студентів знайомились – двічі Президент України, Голова Верховної Ради, Президент НАМН України, міністри охорони здоров’я України, народні депутати від Вінницької області, голови Вінницької обласної державної адміністрації, Вінницькі міські голови, представники багатьох навчальних закладів України і зарубіжних країн.

Високою якістю підготовки у ВНМУ зарекомендували себе випускники з числа іноземних громадян, яких більше 50 років навчає наш університет. Сьогодні різними формами навчання охоплено більше 1400 іноземних громадян з 56 країн Європи, Азії, Африки, СНД. Щороку університет приймає понад 20-25 делегацій представників посольств, представництв, фірм зарубіжних країн з питань наукового співробітництва і організації навчання іноземних громадян.

Про авторитет університету, вагомий внесок його колективу в розвиток медичної освіти і науки свідчить те, що на його базі щороку проводиться по 15-20 наукових конференцій, з’їздів, симпозіумів. У 2010 році визначною подією були Пироговські читання, у яких прийняли участь більше 2500 делегатів з 27 країн. Колектив університету у 2012 році за розвиток міжнародне співробітництво відзначено нагородами – «Лідер національної системи рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів України» та Золотою премією «Визнання року – 2012».

В університеті один з високих серед навчальних закладів України рівень забезпеченості викладачами з науковими ступенями і званнями. Майже кожний шостий викладач вузу – доктор наук, професор. Студентів навчають 112 докторів наук, і 524 кандидати наук. В ньому працюють 6 Заслужених діячів науки і техніки України, 4 заслужених працівники вищої школи і освіти України, 2 академіки АН вищої школи України, 12 Заслужених лікарів України, 6 Лауреатів Державної премії України, Лауреат Державної премії Білорусії.

Університет динамічно розвивається. За останніх 15 років в ньому організовано стоматологічний і фармацевтичний факультети, розпочато підготовку з п’яти нових спеціальностей. Відкрито заочну підготовку з фармації, організовано кафедри внутрішньої та сімейної медицини основних факультетів та факультету післядипломної освіти, яка функціонує на базі лікувальних закладів м. Хмельницького. Вдосконалення лікарів з сімейної медицини є суттєвим внеском колективу ВНМУ в реалізацію сучасної концепції розвитку охорони здоров’я в Україні.

В університеті досконала матеріально – технічна і навчально-методична баз, створені центри – нових інформаційних технологій, науково-дослідний, діагностичний; медико-психологічний консультативний центра, навчально-науково-виробничий комплекс – інститут реабілітації інвалідів, навчально-виробничий комплекс – стоматологічна клініка. Вони оснащені сучасним обладнанням, що сприяє поєднанню навчального процесу і наданню медичної допомоги населенню.

Ми побудували новий навчальний корпус, де розмістили чотири кафедри та лабораторії науково-дослідного центру. Сьогодні активно будується сучасна бібліотека з книгосховищем на 500 тисяч томів.

Здійснюємо програму реконструкції студентських гуртожитків по створенню кімнат готельного типу з поліпшеними побутовими вигодами. В планах університету відкриття студентської поліклініки і університетської аптеки. Всі ці перетворення здійснюються за рахунок коштів, зароблених колективом університету за надання освітніх та інших послуг.

В навчальному процесі і управлінні університетом широко впроваджені комп’ютерні технології. Функціонує 32 комп’ютерні класи, використовуються 4 канали мережі Іпtеrпеt, доступ до яких студентам, аспірантам і викладачам безкоштовний.

Колектив університету прийняв активну участь в розробці основ реформування вищої медичної освіти та соціального захисту студентів, викладачів, вузівських пенсіонерів, збереження навчальних баз медичної освіти.

В університеті функціонує 12 наукових шкіл. Наукові дослідження проводяться в трьох напрямках – це “Охорона здоров’я матері та дитини”; “Лікування, діагностика і профілактика хронічних захворювань дорослого населення” та “Розробка і впровадження нових лікувальних засобів та приладів”. Також досліджуються питання організації вищої медичної освіти. В наукових дослідженнях приймають участь майже 1000 студентів, об’єднаних науковим студентським товариством. Щороку більше 40 наших студентів стають призерами і переможцями міжвузівських, міжуніверситетських, всеукраїнських предметних олімпіад і студентських наукових конференцій.

Вагомий внесок випускників університету в розвиток медичної науки і вищої медичної освіти. Фундатором української анестезіології є професор А.І. Трещинський, багато для становлення в України нейрохірургії зробив професор Ю.О. Зозуля, плідно в галузі розвитку вищої медичної освіти працює академік В.М. Козаков, значних успіхів в розвитку ортопедії і травматології досягли професори Петро і Віталій Фіщенки.

В числі наших випускників з іноземних громадян: начальник військового шпиталю Панами, заступник міністра охорони здоров’я Анголи, довірений лікар президента Сірії, керівник великої кардіологічної клініки в м. Чикаго. Багато випускників іноземців гідно представляють наш університет в майже 100 країнах світу.

Університет підтримує творчі зв’язки та співробітничає з медичними факультетами університетів 19 зарубіжних країн (в тому числі США, Німеччини, Франції, Англії, Росії та ін.), тісні зв’язки мають клінічні кафедри з 28 іноземними фармацевтичними фірмами. Викладачі кафедр задіяні у виконанні 72 міжнародних проектах.

Наш університет багатий традиціями. Серед них:
– глибока повага до особистості студента;
– демократизм відношень керівництва на всіх рівнях зі студентами;
– високі вимоги до оволодіння знаннями;
– суворе дотримання положень статуту щодо навчальної дисципліни і поведінки в навчальному закладі.

Університет сприяє розвитку творчих здібностей студентів, створює умови для їх всебічного розвитку. Щороку проводиться по 12-16 виставок студентських робіт художників-аматорів.

В Україні відомі творчі здобутки університетських народних колективів – хорової капели „Надбужанка”, ансамблю танцю „Дружба”, вокального ансамблю „Візерунки”.

В стінах університету виховані український гуморист Микола Білкун, співачка – народна артистка України, професор кафедри хірургії №1 Вікторія Петрушенко.

У літературному об’єднані при бібліотеці університету приймає участь більше 30 студентів та співробітників.

Наші студенти захищають спортивну честь університету на міських, обласних, республіканських і міжнародних змаганнях.

Ласкаво просимо до Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова!

Василь Мороз, ректор,
д.м.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України,
Академік НАМН України, Герой України