• Português
  • Українська
  • Español
  • Français
  • English

Faculty of Foreign Citizens Training

Вінницького національного медичного університету ім. М. і. Пирогова

For Students

For Students

 

Лікувальна справа

 

Timetable

 

Лікувальна справа

 

Exams Schedule

 

Педіатрія

 

Electronic Journal

 

Медична психологія

 

Distance Learning

 

Стоматологія

 

Curriculum

 

Фармація

 

State Exams Preparation

 

Клінічна фармація

 

State Exams Schedule