• Português
  • Українська
  • Español
  • Français
  • English

Faculty of Foreign Citizens Training

Вінницького національного медичного університету ім. М. і. Пирогова

Научное сотрудничество — ВНМУ

ВНМУ ІМ. М.І. ПИРОГОВА ВПЕРШЕ СТАВ УЧАСНИКОМ ПРОГРАМИ ТЕМПУС!

Протягом наступних 3-х років ВНМУ реалізовуватиме  багатонаціональний проект учасниками якого будуть 19 університетів з різних країн.

ПРОЕКТ 530644-TEMPUS-1-2012-1-ES-TEMPUS-JPCRHUMANSecurity (environment, qualityoffood, publichealthandsociety) onTerritoriesContaminatedbyRadioactiveAgents – Безпека людини (оточуюче середовище, якість продуктів харчування, здоров`я населення та суспільство) на територіях, забруднених радіоактивними речовинами фінансуватиметься при підтримці Європейської Коміс за результатами відбору 2012 року.

Загальна вартість проекту 1 410 095,22 Євро.

Грант-холдером та координатором проекту UniversityofCordoba, Іспанія.

Партнерами проекту є:

1.  Information Center for Nuclear Education (Russian Federation),

2.  University of Florence (Italy),

3.  Chelyabinsk State University (Russian Federation),

4.  Swedish University of Agracias (Sweden),

5.  University of Parma (Italy),

6.  Zhytomyr State Technological University (Ukraine )

7.  National Medical Universiad Vinnytsya (Ukraine); 

8.  National University of Nuclear Power Industry and Sevastopol (Ukraine),

9.  International University of Kiev (Ukraine),

10.Voronezh State University (Russian Federation),

11.Ukrainian Research Institute of Forestry and Forests (Ukraine),

12.International Environmental University of Sakharov (Republic of Belarus),

13.Grodno Medical State University (Belarus Republic),

14.Agrarian State University of Grodno (Republic of Belarus)

15.Belarusian State University (Republic of Belarus),

16.Riga Technical University (Lithuania),

17.Ural Federal University (Russian Federation),

18.Tyumen Medical State Academy (Russia);

Основна ціль проекту – розробка міждисциплінарних магістерських  та докторських програм (PhD) в галузі безпеки населення, що проживає на територіях, які постраждали від аварій на ядерних об’єктах, заводах по переробці ядерних відходів, в рамках наступних спеціальностей: «Безпека людини та зовнішнє середовище» (спеціальність «Екологія та зовнішн середовище»), «Якість продуктів харчування  та безпека людини» (спеціальності, що мають відношення до контролю якості харчів), «Здоров`я населення і безпека людини» (медичні спеціальності) а також «Безпека людини і сіспульство» (спеціальності з політології та соціології).

Проекти програми Темпус спрямовані на гармонізацію систем вищої освіти України з ЄС. Оскільки магістерські і PhD програми в сфері “людської безпеки” новим напрямком у сфері освіти, то розробка навчальної програми потребу підтримки ЄС університетів.

Кінцевим результатом проекту для ВНМУ буде створення та впровадження  навчальної програми «Громадське здоров`я та безпека людини» знаданням подвійного або багатостороннього спільного диплому. Програмабуде розроблена наоснові трициклової системи з використанням Європейськоїкредитно трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) змеханізмами визнання ступенів. До кінця проекту у 2015 роц планується впровадити програми в 12 університетах пострадянського простору  (4 в Білорусі, 4 в РФ та 4 в Україні). 

В рамках реалізації проекту передбачено підготовку викладачів на базі Європейських університетів, тренінги, конференції, літні школи, створення ресурсних центрів та електронної бібліотеки. Найкращі магістранти та аспіранти матимуть можливість вже з 2013 року навчатися по «перехідній програмі» з захистом дисертацій до завершення проекту.

Даний проект спрямований на об’єднання зусиль ЄС партнерських університетів, неурядових та дослідницьких організацій для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, здатних вирішувати міждисциплінарні проблеми, що існують в Білорусії, Росії Україні на територіях, забруднених радіоактивними речовинами з метою безпеки людини.

Особа, відповідальна за менеджмет проекту в ВНМУ ім. М.І. Пирогова –  доцент кафедри соціальної  медицини та організації охорони здоров`я,

к. мед.н.РусланаХарковенко.

Контактні дані: ruslanatrk@ukr.net; +3 8 096 46 71 500

КООРДИНАЦІЙНА ЗУСТРІЧ В КОРДОВІ

ПО ПРОГРАММІ ТЕМПУС

З 21 по 23 листопада 2012 року в Університеті Кордови (Іспанія) відбулася 1 зустріч партнерських університетів – учасників проекту ТЕМПУС «HUMAN Security (environment, quality of food, public health and society) on Territories Contaminated by Radioactive Agents».

В консорціум ввійшли 19 партнерів – 5 університетів з Европейского Союзу (Університет Кордови, Університет Парми, Університет Уппсали, Університет Флоренції, Університет Риги) и по 4 університети з країн пострадянського простору (РФ, Україна та Белорусія), а також 1 неурядова організація та 1 дослідницький центр.

Вінницький національний медичний університет ім. МІ Пирогова увійшов до 2-х робочих груп: по розробці концепції міждисциплінарної підготовки для магістрантів та аспірантів в галузі безпеки людини та розробка модуля «Громадське здоров`я та безпека людини».

Реалізація проекту розрахована на 3 роки. Проект фінансується Європейським Союзом. Загальна його вартість Результатом співпраці  має стати впровадження 1-2-х річних магістерських программ (60-120 кредитних одиниць ECTS).

Відповідно до програми проекту передбачається, що на базі кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров`я ВНМУ ім. М.І. Пирогова вже восени 2013 року будуть відібрані кращ магістранти, які навчатимуться по «перехідній» магістерській програмі. Кращ магістранти та аспіранти отримають можливість стажування в європейських університетах з захистом наукових робіт та отриманням подвійних дипломів, як визнаватимуться в Європі. 

Для викладання дисципліни програмою проекту передбачені навчальні тренінги для викладачів та розробка методичних матеріалів. В кожному університеті учаснику консорціуму буде створено ресурсні центри та електронну бібліотеку. Також плануються літні школи, конференції та презентації для викладачів та студентів.

Особа, відповідальна за менеджмет проекту в ВНМУ, доцент кафедри соціальної  медицини та організації охорони здоров`я, к. мед. н. РусланаХарковенко.

Контактні дані: ruslanatrk@ukr.net; +3 8 096 46 71 500

30.04.2016
Также по теме
INFORMATION ABOUT ACADEMOC PROCESS AT THE UNIVERSITY
19 August 2020

DEAR STUDENTS! Now there are several scenario for the academic process at the University. The final decision regarding the mode of study will be made ...

On-line Lecture on Post-Traumatic Stress Disorder from a Foreign PhD Doctor
28 January 2021

On February 4, 2021 at 15-30  Ruwan Jayatunge (PhD Doctor, Toronto, Canada) will deliver a lecture on Post-Traumatic Stress Disorder. Ruwan ...

ALGORITHM OF ACTIONS FOR FOREIGN PERSONS CROSSING THE STATE BORDER OF UKRAINE FOR STUDYING
19 August 2020

ALGORITHM OF ACTIONS FOR FOREIGN PERSONS CROSSING THE STATE BORDER OF UKRAINE FOR STUDYING   The algorithm was developed on the basis of the ...